LA QUIROPRÀCTICA

Segons l’OMS (Organització Mundial de la Salut) la Quiropràctica és: “Una professió sanitària que s’ocupa del diagnòstic, tractament i prevenció dels trastorns del sistema neuromusculoesquelètic i dels efectes d’aquests en la salut general”.

A més, les últimes investigacions han demostrat l’efecte directe que té la cura quiropràctic sobre el mateix funcionament del cervell, que controla tot del nostre cos (la circulació, la secreció d’hormones, etc).

En una altra terminologia, la quiropràctica tracta de detectar i corregir les subluxacions vertebrals, que es manifesten per una pèrdua de mobilitat articular i / o una desalineació d’una o més vèrtebres, amb l’objectiu de millorar el funcionament del sistema nerviós i, com a conseqüència, restablir la capacitat innata d’auto-recuperació del cos i així millorar el funcionament del cos sencer.

Les causes de les subluxacions són múltiples:

  • Estrès físic: males postures, caigudes, accidents, mals gestos.
  • Estrès químic: mala alimentació, tabac, pol·lució, pesticides, vacunes.
  • Estrès emocional: discussions, pressió laboral, problemes familiars, agressió, depressió, dol, separació, atur.