ESCLEROSIS

L’escoliosi és una desviació lateral de més de 10º de la columna vertebral, amb alteracions anatòmiques que el pacient no pot corregir voluntàriament.

És la desviació en els 3 plans de l’espai de la columna vertebral, en la qual es produeix un desplaçament lateral i una rotació de les vertebres acompanyat d’un moviment antero-posterior de les vertebres.

Per ser escoliosi la desviació ha de ser de 10 ° o més. Si no arriba als 10 ° es digués actitud escoliótica, que es considera habitualment normal.

L’escoliosi en si no sol fer mal, ni té major perill per a la salut del pacient, excepte si supera 40 ° de desviació, però són mes la conseqüències a llarg termini que solen provocar més problemes en el cos, tal com perduda de mobilitat vertebral, artrosi precoç, contractures musculars, alteracions del sistema nerviós, canvis posturals que perjudiquen el cos.

En la majoria dels casos l’escoliosi apareix en la infància o l’adolescència, i pot tenir origen genètica, venir d’un creixement molt ràpid, ser degut a una malformació vertebral, o no tenir una origen molt clara.

La detecció precoç permet amb una cura adaptat d’evitar la seva progressió i ajudar en la seva possible recuperació. Els ajustaments vertebrals són un dels cures més adequat per a les escoliosi.