MALUC, GENOLL I PEUS

Ciàtica, mal funcionament neuro-muscular o desgast de la articulacions són tantes les causes de mal de maluc, genoll o peu, que un revisió completa del cos i de l’columna vertebral, és sempre imprescindible.

Mal funcionament muscular, tensions de cadenes musculars, esquinços, fasciitis plantar, subluxació és articular del peu o turmell, ciàtica, formigueig a les cames, són uns dels múltiples símptomes d’alteració del membre inferior que et ha de dur a visitar el teu quiropràctic per a una avaluació completa del bon funcionament del teu cos i del teu sistema nerviós.